אחריות
* שירות במסגרת האחריות יינתן אך ורק בהצגת תעודת אחריות מקורית ובתוקף.
* תוקף האחריות עבור סוללה הינו 12 חודשים מיום הרכישה.
* תוקף האחריות עבור מנגנון הינו 24 חודשים מיום הרכישה.
האחריות אינה כוללת פגמים כגון :
שריטות, מכות, ריסוק, זכוכית שבורה, פגיעה בציפוי וכו׳ הנובעים כתוצאה מרשלנות ואי שמירה על המוצר.
* האחריות אינה כוללת חדירת מים באופן שאינו תואם את התקן ושימוש בלתי סביר בשעון.
* האחריות אינה כולל בלאי של הרצועות ושימוש בלתי סביר בשעון.
* פתיחת השעון באופן עצמאי ו/או טיפול בשעון ע״י גורמים חיצוניים מלבד ״ ניר שעונים״ תבטל את האחריות על המוצר